ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. ย้ำน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ไร้ COVID-19

วันที่ 20 เม.ย. 2564

กปน. ย้ำน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ไร้ COVID-19 

 นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานที่ผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพน้ำประปา ด้วยกระบวนการผลิตน้ำประปา ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภายใต้ระบบปิด ไม่มีสารหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในระบบได้ และมีการปรับเพิ่มปริมาณคลอรีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีน สามารถรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง 

 นอกจากนี้ กปน. ยังมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาอัตโนมัติทั่วพื้นที่บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีนักวิทยาศาสตร์ กปน. ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ real time ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ twqonline.mwa.co.th ได้ 

 ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในปัจจุบัน กปน. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำประปา และสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70 % ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125