ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 2555”

วันที่ 2 พ.ค. 2555

          วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้แรงงานทั่วโลก เป็นวันกรรมกรสากล สำหรับประเทศไทยให้ถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติ การจัดงานในปีนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงานกล่าวปราศรัย พร้อมรับข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งมีพิธีทางศาสนา การจัดริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงานบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เคลื่อนไปยังท้องสนามหลวง โดยการประปานครหลวง (กปน.) ได้นำรถบริการน้ำดื่มเย็น จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ไปบริการน้ำดื่มร่วมกับริ้วขบวน และบริการภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การเล่นเกมทายปัญหา รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ต ส่วนพิธีปิดได้มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125