ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมยินดีในโอกาส ครบรอบ 43 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

วันที่ 2 พ.ค. 2555

          วันนี้ (2 พฤษภาคม 2555) เวลา 10.00 น. นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย ซึ่งปีนี้ กฟผ. มีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเผยแพร่ภารกิจขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125