ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวงพบผู้บริหารตลาดนัดสวนจตุจักร ร่วมแก้ปัญหาและเสนอโครงการ HCC

วันที่ 30 เม.ย. 2555

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ กองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร ทีมผู้บริหาร การประปานครหลวง (กปน.) เข้าพบ นายจารึก สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้ากองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบท่อสำหรับดับเพลิงพร้อมโครงการรับจ้างงานระบบประปาภายในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ซึ่งทางผู้ใช้น้ำมีโครงการที่จะปรับปรุงตลาดนัดจตุจักรให้ดียิ่งขึ้น หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าบริหารแทนกรุงเทพมหานคร การเข้าพบดังกล่าวผู้ใช้น้ำให้ความสนใจบริการปรับปรุงระบบท่อประปาภายใน และ การซื้อเครื่องอ่านน้ำ (Handheld) พร้อมโปรแกรมการใช้งานจาก กปน. ขณะเดียวกันทางผู้ใช้น้ำยินดีจะช่วยเป็นช่องทางในการจำหน่ายน้ำบรรจุขวด ปาป้า ให้กับ กปน. อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ยังตกลงที่จะติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะในบริเวณที่เหมาะสมของสวนจตุจักร เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการซึ่งถือเป็น CSR ร่วมกันต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125