ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
เลขาฯ มท. 1 ปลื้ม น้ำประปาไหลแรง คุณภาพดี แนะตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญช่วยชุมชนผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 30 เม.ย. 2555

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ให้ไปตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจแรกที่ได้มาเยี่ยมพร้อมคณะ เพื่อประสานงาน และให้คำปรึกษา โดยมี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ นำคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ให้ทราบ ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ กปน.
          หลังรับฟังผลการดำเนินงานในภาพรวม นายผดุง เลขาฯ มท.1 ได้กล่าวชื่นชม กปน. ที่มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและแรงดันน้ำเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ปียังมีปัญหาน้ำไหลไม่ค่อยแรง จำเป็นต้องใช้แท็งก์น้ำและปั้มน้ำ ปัจจุบันน้ำไหลแรงดีขึ้นมาก ไม่จำเป็นต้องใช้ปั้มน้ำอีก แสดงถึงพัฒนาการที่น่าภูมิใจ รวมถึงผลประกอบการที่มีกำไรทุกปี และขอให้มองถึงนโยบายการคืนกำไรกลับสู่ประชาชน ซึ่งตนมองว่าการทำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามชุมชน อพาร์ตเม้นท์ต่างๆ คอนโดมีเนียมขนาดเล็กที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้มีทางเลือกในการมีน้ำดื่มราคาถูก จะเป็นการช่วย ลดภาระค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งการนำภาชนะไปรองน้ำเอง จะช่วยลดปริมาณขยะขวดพลาสติกอีกด้วย จึงฝากให้ กปน.ไปพิจารณาดำเนินการ และยังได้เสนอแนะให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดโดยแบ่งปันผลประโยชน์ให้เป็นการ Outsource โดยมี กปน.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มให้ นอกจากนี้ยังขอให้เพิ่มการติดตั้งหัวดับเพลิง และการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งนี้ คณะเลขาฯ มท.1 ได้แสดงความห่วงใยเรื่องการลดน้ำสูญเสียของ กปน. ที่ปัจจุบันอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 26% โดยมีเป้าหมายลดลงเหลือ 20% ในปี 2560 (ระบบประปาสากลกำหนดให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย 15-30%) น่าจะเร่งรัดลดลงให้ได้อีก 10% ซึ่ง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ ได้ชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เกิดจากพื้นที่วางท่อประปาอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที บางพื้นที่ติดปัญหาการจราจร ดำเนินการได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น บางครั้งต้องปล่อยให้น้ำสูญเสียจากท่อแตก เพื่อรอเวลาซ่อมในช่วงกลางคืน 
          ทั้งนี้ กปน.ได้พยายามหาเทคนิคใหม่มาใช้ เช่น การดันท่อลอด การร้อยท่อใหม่เข้าไปในระบบท่อเดิม โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อเร่งด่วน ท่อที่หมดอายุการใช้งาน หรือท่อที่มีการแตกรั่วบ่อย มีการจัดทำแผนงานลดน้ำสูญเสีย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยวัดปริมาณการไหลของน้ำ และสำรวจหาท่อรั่ว พร้อมซ่อมท่อให้เร็วที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง ทั้งนี้คณะเลขา มท.1 พอใจผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ของ กปน. และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ กปน. ในมุมมองของผู้กำกับดูแลงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125