ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง เพิ่มบริการขอติดตั้งประปาใหม่ ลด 10 % ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วันที่ 26 เม.ย. 2555

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน. ) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน.มอบโปรโมชั่นลด 10 % สำหรับการติดตั้งประปาใหม่ เนื่องในวันน้ำโลกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น
          ขณะนี้ กปน. ได้จัดทำโปรแกรมบริการขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในอินเตอร์เน็ตของ กปน. ได้ที่ WWW. MWA.CO.TH แล้วคลิกเข้าไปที่ ขอติดตั้งประปาใหม่ ซึ่ง กปน. จะตรวจสอบสิทธิผู้ที่ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ และแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบค่าใช้จ่ายผ่านทาง SMS หลังจากนั้นผู้ขอใช้น้ำสามารถชำระเงินค่าได้ 2 ช่องทาง คือ
          1. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการชำระเงินโอนผ่านบัญชี เดบิต ออนไลน์ ของ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย
          2. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ พิมพ์ใบแจ้งราคาที่มี Barcode แล้วนำไปชำระที่ธนาคาร ด้วยเงินสดเต็มจำนวน ตามที่ระบุในใบแจ้งราคา ได้ที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร
          ทั้งนี้ ผู้ขอใช้น้ำสามารถใช้บริการติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2555 นี้ สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125