ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาสุขุมวิท ให้บริการซ่อมท่อภายในให้ลูกค้าแล้ว 113 ราย

วันที่ 19 ม.ค. 2553
 
 
 
นางสาววงเดือน ตันติกุล ผจ.สสส. เปิดเผยว่า หลังจากได้ลุยเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ Home care center (HCC) โดยแจกเอกสารพร้อมกับใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้น้ำที่มีปัญหาค่าน้ำสูงผิดปกติ เกี่ยวกับ บริการใหม่ของ กปน. ในการบำรุงรักษาระบบประปาภายใน ตั้งแต่สำรวจหาท่อรั่ว ซ่อมท่อ วางท่อใหม่ ล้างถังพักน้ำ ฯลฯ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 600 ราย มาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้มีผู้ใช้น้ำติดต่อขอใช้บริการ HCC รวมแล้ว 113 ราย
 
ขณะเดียวกันทีม Best Care Service (BCS) ยังได้ออกเดินสายสวัสดีปีใหม่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ จำนวน 80 ราย พร้อมให้บริการพิเศษตรวจสอบระบบท่อ ถังพักน้ำ พบว่าหลายแห่งมีปัญหา จึงได้ให้คำแนะนำพร้อมประชาสัมพันธ์บริการของ กปน. ให้ทราบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำรายใหญ่เป็นอย่างดี
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125