ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21, 22 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 2 วันที่ 24, 25 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ถนนรัชดาภิเษก บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อต่อชีวิตให้สิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 ธ.ค. 2563

ถึงแม้ว่า 71% ของพื้นผิวโลกคือน้ำ
แต่ 97% ของน้ำทั้งหมดบนโลกเป็นน้ำทะเล หรือน้ำเค็ม
มีเพียง 3% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด และมีน้ำผิวดินที่นำมาใช้เพียง 0.01% ซึ่งนับวันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ

การประปานครหลวง ขอชวนประหยัดน้ำ เพื่อคนที่คุณรัก และทุกชีวิตได้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนอีกทั้ง ช่วยสงวนน้ำต้นทุนของประเทศไว้ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งในอนาคต

#มีน้ำมีชีวิต
#การประปานครหลวง
#MWA
#Changeforbettercare

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125