ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ พบผู้บริหารโรงเรียนตามโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน

วันที่ 30 มี.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ พร้อมทีมงานเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนฤทธิ์ณรงค์รอน และโรงเรียน วัดประดู่ในทรงธรรม เพื่อประชุมแจ้งแผนงาน และสอบถามความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน ตามหัวข้อ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกวด ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียน โดยที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125