ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง (MWA Call Center) 1125 เป็นศูนย์กลาง ในการรับแจ้งเหตุ รับเรื่องร้องเรียน และให้บริการข้อมูลต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 30 มี.ค. 2555

           ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง (MWA Call Center) 1125 เป็นศูนย์กลาง
ในการรับแจ้งเหตุ รับเรื่องร้องเรียน รับคำร้อง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ของการประปานครหลวงตลอด
24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

           1. โทรศัพท์ หมายเลข 1125
           2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
               - กระดานสนทนา (Webboard) ของเว็บไซต์การประปานครหลวง (http://www.mwa.co.th/)
               - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทาง mwa1125@mwa.co.th
           3. หนังสือ/จดหมาย
           ติดต่อได้ที่ การประปานครหลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(กองบริการประชาชน ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง อาคารสำนักงานแพทย์ ชั้น 4) 

           นอกจากนี้ ประชาชน ผู้ใช้น้ำ ยังสามารถแจ้งเหตุ ร้องเรียน ยื่นคำร้อง และสอบถามข้อมูลได้โดยตรง ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง รวมทั้งสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น โดยใส่ในกล่องรับความคิดเห็นที่ติดตั้งไว้ ณ สำนักงานประปาสาขา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125