ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง เปิดบ้านต้อนรับ "ชมรม Call Center ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ"

วันที่ 28 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายสมชัย ปานจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กปน. ให้การต้อนรับสมาชิก "ชมรม Call Center ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ" หรือ Government Sectors and State Enterprises Call Center Club of Thailand (GSECT) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจกว่า 30 หน่วยงาน รวมถึง กปน. เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ในด้านการพัฒนาบุคลากร ของ Call Center ในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานโดยไม่มีการแสวงหาผลกำไร โดยใช้คำขวัญว่า "ร่วมมือประสานใจ Call Center ไทย ก้าวไกลสู่สากล" ซึ่งมี นายสุทัศน์ เริงสมัย ผู้อำนวยการกองบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานชมรมฯ ซึ่งจะอยู่ในวาระ 1 ปี การประชุมของชมรมฯ ครั้งนี้ได้กำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน ข้อบังคับ(เพิ่มเติม) รวมถึงการสร้างเครือข่ายสมาชิกอื่นเพิ่มเติมต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125