ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมงานสัมมนา “Water Technology”

วันที่ 28 มี.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบรรยายหัวข้อ "ภาพรวมแหล่งน้ำในกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนาระบบการจ่ายน้ำในอนาคต” ในการสัมมนาเรื่อง "Water Technology” ที่จัดโดย สถานฑูตออสเตรีย ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World โดยมี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญพิเศษ นายยงยุทธ์ กล่าวว่า การบรรยายครั้งนี้เป็นการพูดถึงภาพรวมของ กปน. และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ภายใต้โครงการประปาแผนหลักฉบับที่ 8 รวมถึงข้อท้าทายที่ กปน. จะดำเนินการต่อไปในอนาคต อาทิ โครงการสำรวจหาตำแหน่งรับน้ำดิบแห่งใหม่ การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในเรื่องน้ำประปาดื่มได้ การลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามยุทธศาสตร์ กปน. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินการด้านอนุรักษ์แหล่งน้ำ เป็นต้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125