ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ต้อนรับ น้อง ๆ รร.ทุ่งสองห้อง ดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 27 มี.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) จำนวน 90 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาและเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ณ อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และแท่นน้ำดื่มให้แก่ทางโรงเรียน 1 จุด แทนแท่นน้ำดื่มเดิมที่ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากเหตุอุทกภัยในปีที่ผ่านมา โดยมี นางสมพร นันทวิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสองห้อง เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นายสมัย ได้กล่าวชื่นชมทางโรงเรียนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และนำนักเรียนมาเยี่ยมชมโรงงานฯ ในวันนี้ ซึ่งทั้ง กปน. และโรงเรียนทุ่งสองห้อง ต่างเป็นเพื่อนบ้าน รั้วติดกันมาเป็นเวลานาน และ กปน. ได้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้ำที่ทะลักเข้าไปในบริเวณโรงเรียน และปัญหาการใช้งานแท่นน้ำดื่ม พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของทางโรงเรียนในกรณีประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา และหวังว่าเด็ก ๆ จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยกันเผยแพร่ความรู้ไปยังคนในครอบครัว และคนในชุมชนของตนเองต่อไป ซึ่งหากทางโรงเรียนต้องการการสนับสนุนใด ๆ ที่เป็นประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน กปน. ยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125