ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ท่าอากาศยานไทย ศึกษาดูงาน การประปานครหลวง

วันที่ 27 มี.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร รองผู้ว่าการ (การเงิน) นางสาวเสาวลักษณ์ โสภาพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน) และทีมงานฝ่ายการเงิน (ฝกง.) ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้คู่ค้าด้วยการใช้ Cheque Outsourcing Services และ E-Tracking System (ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของคู่ค้า ทาง Internet) ซึ่งทีมงานของฝ่ายการเงิน และฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี ได้ร่วมกันพัฒนาระบบงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามข้อมูลการจ่ายเงินให้กับคู่ค้าของ กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการชำระเงินของ ทอท. นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับ E-Learning โดยทีมงานจากกองบูรณาการระบบสารสนเทศ ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ด้วย การศึกษาดูงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ให้ความสนใจ สอบถามในรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และจะมีการประสานงานกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันในโอกาสต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125