ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จับมือ เทสโก้ โลตัส ขยายเวลาค่าธรรมเนียม 5 บาท

วันที่ 27 มี.ค. 2555

        การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นของผู้ใช้น้ำ กปน. ได้ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส รับชำระค่าน้ำประปา ณ จุดชำระเงินของเทสโก้โลตัส โดยจะขยายระยะเวลาส่งเสริมการขาย คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2555 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125