ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 มี.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (SHE: Safety Healthy & Environment) ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงาน ในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กปน. เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนได้ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125