ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จัด Workshop ‘วินัยการปฏิบัติงาน’

วันที่ 26 มี.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง Board Room ชั้น 4 โรงแรม Miracle Hotel นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "วินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร” สำหรับคณะทำงานโครงการพัฒนาพนักงานเสริมสร้างวินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรในโครงการนำร่องเรื่อง "ลดน้ำสูญเสีย” โดยมี นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการ (สายงานบริการ) เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง การประปานครหลวง กับ บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิปเซ็นเตอร์ จำกัด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125