ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
มท.1 เรียก 5 วิสาหกิจในสังกัด เร่งรัดบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน

วันที่ 23 มี.ค. 2555

          นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เชิญคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้นำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมประชุมหารือเพื่อเร่งดำเนินการตามนโยบาย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของมหาดไทย พร้อมขอความร่วมมือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจผนึกกำลังในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ได้ให้นโยบายเพิ่มเติมในเรื่องการคิดหาบริการใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125