ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ บริการสังคม

วันที่ 22 มี.ค. 2555

          นางกฤษณา ตั้งจิตวัฒนากร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (ผจ.สสว.) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 สสว.  ร่วมสนับสนุนรถน้ำดื่มในงาน "นัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสมุทรปราการ” ณ บริเวณตลาดพระประแดงอาเขต (เวทีไท)โดยมี นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและว่างงานจากการที่สถานประกอบการไม่สามารถดำเนินกิจการได้ มีงานทำและมีรายได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีงานทำและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วย โดยทางผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000คน ในการนี้ ผู้จัดงานฯ กล่าวขอบคุณ กปน. ที่ให้ความอนุเคราะห์ นำรถน้ำดื่มมาคอยให้บริการในงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ซึ่ง สสว. ต้องขอขอบคุณ สสป.ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนรถน้ำดื่มในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125