ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี นำร่องวางท่อแบบใหม่ ด้วยวิธี “Soft Relining”

วันที่ 22 มี.ค. 2555

          นายสมชัย ชัยอนุรักษ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (ผจ.สสม.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) ได้จัดทำโครงการนำร่องในการวางท่อแบบใหม่ด้วยวิธีสอดท่อใหม่ในเส้นท่อเดิม หรือ Soft Relining และ กปน. ได้ว่าจ้าง บจก. CIPP เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับสภาพท่อ 400 มม. CI ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 40 ปี บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า จากถนนราชินี ถึงถนนจักรพงษ์ (บางลำพู) ความยาวประมาณ 600 เมตร เนื่องจากบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถขุดหรือก่อสร้างวางท่อเส้นใหม่ได้ ดังนั้น วิธีที่นำมาใช้ จึงมีความเหมาะสม เพราะการก่อสร้างจะมีการทำบ่อชั่วคราวขนาด 2x2 เมตร เพียง 6 บ่อ (ทุกระยะทาง 150 เมตร) ซึ่งปัจจุบัน ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างบ่อแล้ว 3 แห่ง พร้อมทั้งนำ CCTV เข้าไปตรวจสอบในเส้นท่อ 400 มม. CI แล้ว ปรากฏว่า สภาพท่อมีตะกรันค่อนข้างมาก และมีจุดรั่วบางแห่ง นอกจากนี้ จากการสำรวจด้วยกล้อง CCTV ทำให้ทราบถึง ตำแหน่งโค้งและสามทาง รวมทั้งจุดท่อแยกต่าง ๆ (Tap) ที่ สสม. ไม่สามารถหาข้อมูลได้มาก่อน ทั้งนี้ สสม. คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม นี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125