ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง สำรวจความคิดเห็นประชาชน ‘โครงการก่อสร้างแนวป้องกันคลองประปา’

วันที่ 22 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง โดย นางสาวกมลชนก วรินทรเวช ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ 8 และ  นางสาวนัติยา นันทนาวิกุล ผู้อำนวยการกองบริการประชาชน พร้อมด้วยพนักงาน กปน. ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของชุมชนตามแนวคลองประปาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างแนวป้องกันคลองประปา ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  นายวินัย เนตรพระฤทิธิ์ นายก อบต.บ้านกระแซง จ.ปทุมธานี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125