ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สว.ญี่ปุ่น ขอบคุณ การประปานครหลวง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 22 มี.ค. 2555
 
          MR. Hirohiko NAKAMURA สมาชิกวุฒิสภา ประเทศญี่ปุ่น ส่งหนังสือขอบคุณ การประปานครหลวง ที่ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 โดยมีเนื้อความดังนี้ …
         "เราขอชื่นชมในความมีน้ำใจของท่านในการสละเวลาจากตารางงานที่ยุ่งเพื่อต้อนรับคณะฯ เพื่อดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับการบริหารงานของ "การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น” (ODA) นอกจากนี้ เราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและรู้สึกซาบซึ้ง ที่ทาง กปน. ได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดในการตอบคำถามของเรา แม้ว่าเวลาของเราจะมีจำกัด ทั้งนี้ เรามีความมั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเรามีคุณค่ามาก เราตั้งใจที่จะทำให้ผลการวิจัยของเราใช้งานได้เต็มรูปแบบ และสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น"....
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125