ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ตั้งจุดจ่ายน้ำ 27 จุดทั่วกรุง พร้อมส่งรถน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้งที่สระบุรี

วันที่ 21 มี.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ไปยังอ.ดอนพุด จ.สระบุรี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวสระบุรีที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนตามนโยบายของ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ที่มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการช่วยเหลือด้านน้ำประปาสำหรับการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ดังกล่าว
          นายเจริญ กล่าวว่า ในฤดูแล้งของทุกปี จะมีพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางแห่งที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ และมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในการนี้ กปน. ได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว โดยการตั้งจุดจ่ายน้ำประปา 27 จุด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมาขอรับน้ำประปาได้ฟรี โดยให้ประสานงานกับสำนักงานประปาสาขา ทั้งนี้ กปน. กำลังเร่งขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งในวันน้ำโลก (22 มี.ค.) ที่กำลังจะถึง กปน. ได้มอบส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 % เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม–30 กันยายน 2555 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจุดจ่ายน้ำทั้ง 27 แห่งของ กปน. หรือข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งประปาใหม่ ได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง หรือ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125