ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง 10-18 ม.ค. 64

วันที่ 10 ม.ค. 2564

กปน. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง 10-18 ม.ค. 64   

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 10 - 18 ม.ค. 2564 นี้ น้ำทะเลจะหนุนสูงและอาจเกิดปรากฏการณ์ยกตัวของน้ำทะเลที่ปากอ่าวไทยสูงกว่าปกติ ซึ่ง กปน. มีการเฝ้าระวัง และดำเนินการบริหารจัดการการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยความรัดกุม หลีกเลี่ยงการสูบน้ำดิบที่มีลิ่มความเค็มสูงเข้ามาในคลองประปาให้มากที่สุด เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน สามเสน และธนบุรี ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

 โดยในปี 2564 นี้ คาดว่า กปน. จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำเค็มรุกสูงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปในบางช่วงเวลา ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 

นายกวี กล่าวย้ำว่า กปน. ขอยืนยันว่า คุณภาพน้ำประปายังคงความสะอาดปลอดภัยเช่นเดิม และในทุกพื้นที่ให้บริการของ กปน. ทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จะมีน้ำประปาใช้อย่างไม่ขาดแคลน เพียงแต่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำประปาที่มีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางช่วงเวลาของบางวัน 

 กปน. ขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้ กปน. สามารถบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และ กปน. จะมีการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวรับสถานการณ์และวางแผนการใช้น้ำประปาและสำรองน้ำประปาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA Call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางการติดต่อออนไลน์ ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125