ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จัดบรรยายธรรมะกับความโปร่งใส โดยพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม

วันที่ 20 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดธรรมบรรยายเรื่อง "ธรรมะกับความโปร่งใส” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ MWA CG See Through ประจำปี 2555 โดยพระวิทยากร พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) โดยมี นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ ได้ถวายของที่ระลึกแด่พระคุณเจ้า ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นจำนวนมาก
          สำหรับพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) นั้น ท่านเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านเคยได้รับคำพิพากษาจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตต่อหน้าที่ ถูกลงโทษจำคุก 15 ปี ในคดีร่ำรวยผิดปกติ ต่อมาภายหลัง ท่านได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้พ้นโทษและไม่ต้องถูกคุมความประพฤติอีกต่อไป ปัจจุบันท่านเป็นพระวิทยากรประจำในกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างความโปร่งใส และสื่อที่เป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อบรรยายธรรมและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจให้สังคมทราบถึงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งได้สะท้อนความผิดพลาดในชีวิตของท่านก่อนเป็นสมณะมาเป็นบทเรียน เพื่อเป็นอุทธาหรณ์เตือนสติสังคม ว่าควรหันมาใช้ธรรมะเข้าแก้ไขปัญหาชีวิตที่ผิดพลาด เพื่อกลับสู่เส้นทางแห่งความสุขที่แท้จริง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125