ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. แจ้งปรับเวลาให้บริการในห้างสรรพสินค้า

วันที่ 7 ม.ค. 2564

กปน. แจ้งปรับเวลาให้บริการในห้างสรรพสินค้า

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล กปน. จึงปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของเคาน์เตอร์ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จากเดิม เวลา 11.00-17.30 น. เป็น 11.00 -16.00 น. และเคาน์เตอร์ที่จุดบริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์บางแค จากเดิม เวลา 11.00-18.00 น. เป็น 11.00-17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 กปน. ขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ใช้บริการ กปน. ออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้ แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th หรือชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือตัวแทนรับชำระเงินต่าง ๆ พร้อมช่องทางการติดต่อออนไลน์ ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125