ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น

วันที่ 19 มี.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายก อบต.เชียงรากใหญ่ พร้อมนักเรียน 17 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ร่วมปล่อยปลา บริเวณวัดบัวหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นและคืนสมดุลให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” ที่ กปน. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125