ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
บ่อบาดาลจมน้ำ.. คนบางบัวทองแห่ขอใช้น้ำประปา

วันที่ 19 มี.ค. 2555

          สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เผยว่าหลังจากภาวะน้ำท่วมได้คลี่คลายลง ทางสาขาได้เร่งฟื้นฟูสำนักงานและเปิดให้บริการประชาชนทันที รวมทั้งแก้ไขปัญหาค่าน้ำแพงให้กับประชาชนกว่า 2 หมื่นรายจนเป็นที่เข้าใจแล้ว แต่ขณะนี้ปรากฏว่าประชาชน ได้เริ่มเข้ามาติดต่อขอใช้น้ำประปาเป็นจำนวนมากถึงเดือนละประมาณเกือบ 2,000 ราย สาเหตุจากบ่อบาดาลชำรุดจากน้ำท่วม และน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งได้เร่งตอบรับการให้บริการทันทีในรายที่มีท่อประปาผ่านแล้ว ส่วนพื้นที่รอบนอกที่ยังอยู่ห่างไกลเส้นท่อ ที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนวางท่อสูงกว่าปกตินั้น แม้ว่า การประปานครหลวง (กปน.) ได้มีนโยบายร่วมสมทบค่าวางท่อให้ผู้ใช้น้ำรายละ 1 หมื่นบาทก็ตาม แต่เนื่องจากพื้นที่บางบัวทองส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีจำนวนบ้านไม่มาก จึงทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าวางท่อค่อนข้างสูง ซี่งหากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อบต. ต่างๆ สามารถจัดสรรงบประมาณมาสมทบด้วยแล้ว ก็จะช่วยให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาที่ดินของ อ.บางบัวทอง ให้มีราคาสูงขึ้นด้วย เนื่องจากมีสาธารณูปโภคครบครัน มีน้ำประปาที่สะอาดเข้าถึงพื้นที่ และขอยืนยันว่าน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางบัวทองมีคุณภาพดี สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้น้ำไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มที่มีราคาแพงมาบริโภคอีกให้เปลืองเงิน เพราะน้ำประปาที่บ้านมีคุณภาพดีไม่แพ้น้ำดื่มบรรจุขวด ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ ของ กปน. ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงเรียน อบต. ห้างสรรพสินค้า วัด หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ เกือบ 100 แห่ง ในพื้นที่บางบัวทองไปตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำและผลการตรวจล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มทั้งสิ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125