ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ร่วมพัฒนาสุขอนามัยให้โรงพยาบาล

วันที่ 19 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ทีมงานสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เข้าพบ นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการปรับปรุงระบบประปาภายในของโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลมีความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่อภายในมีอายุมากถึง 30 ปี และผลการตรวจคุณภาพน้ำมีการปนเปื้อนสูง โดยทางโรงพยาบาลต้องการให้ การประปานครหลวง ดำเนินงานอย่างเร่งด่วนในเรื่องการล้างถังพักน้ำ ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำภายในโรงพยาบาล รวมทั้งปรับปรุงระบบท่อภายในทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจสอบแบบพบว่า ระบบประปาของโรงพยาบาลเป็นระบบใหญ่ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และให้บริการประชาชนจำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งนี้ ทางสาขาจะประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปสำรวจระบบประปาอย่างละเอียดอีกครั้ง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125