ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. ทุ่ม 63.8 ล้าน วางท่อประปาย่านแสมดำ เพิ่มแรงดันน้ำให้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 4 ม.ค. 2564

          นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ก่อสร้างวางท่อประปาร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ โดย กปน. จะวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 300 และ 200 มิลลิเมตร ความยาวท่อรวมประมาณ 9 กิโลเมตร ในถนนแสมดำ ช่วงตั้งแต่ถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย มูลค่างาน 63.8 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นอกจากประชาชนในย่านดังกล่าวจะได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยด้วยปริมาณและแรงดันน้ำที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วย
          นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างการก่อสร้างอาจจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นบางวันในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อบรรจบท่อประปาใหม่เข้ากับท่อประปาเดิม​ ซึ่ง กปน. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงที่หยุดจ่ายน้ำดังกล่าว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125