ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
คณะกรรมการ กปน. เยี่ยมชม รง.บางเขน

วันที่ 29 ธ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอำนวยการ​ โรงงานผลิต​น้ำบางเขน พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต นายหร่อหยา จันทรัตนา นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ และ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ​สูญเสียและแรงดันน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา กทม. ศึกษาดูงานและเยี่ยม​ชมโรงงานผลิต​น้ำบางเขน โดยมี นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) และคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับ
          ในการนี้ คณะกรรมการ กปน. ได้ฟังการบรรยายสรุปภารกิจและการดำเนินงานของโรงงานผลิต​น้ำบางเขน เยี่ยมชมระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ควบคุมกลาง (Control Room) ระบบผลิตน้ำประปา ระบบตกตะกอน และบ่อกรอง รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา เช่น การแก้ปัญหาน้ำเค็มหนุนสูง การจัดหาแหล่งน้ำดิบ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125