ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้บริหารการประปานครหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนใหม่

วันที่ 15 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ว่าการฯ ลำดับที่ 12 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125