ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
การประปานครหลวงแจ้งปิดทำการสำนักงานประปาสาขาพระโขนงและสุขุมวิท ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

วันที่ 28 ธ.ค. 2563

          การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. ปิดทำการ ณ สำนักงานประปาสาขาพระโขนง และสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้นที่ หลังทราบไทมไลน์ ของผู้ป่วย Covid-19 รายที่ 29 ซึ่งได้เดินทางมาใช้บริการ ณ สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 

          สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานประปาสาขาพระโขนงและสุขุมวิท โดยเฉพาะผู้ให้บริการบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ชำระเงิน กปน. ได้สั่งการให้หยุดปฏิบัติงาน รอดูอาการ 14 วัน พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสอบสวนโรคต่อไป
 
           ทั้งนี้ กปน. ขอแจ้งให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในสำนักงานประปาสาขาพระโขนง และสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.35 - 11.40 น. เฝ้าสังเกตอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

          อนึ่ง กปน. ขอยืนยันว่า น้ำประปาของ กปน. สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และจะไม่มีการตัดน้ำลูกค้าในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนงและสาขาสุขุมวิท ในช่วงเวลาปิดทำการชั่วคราวดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center โทร 1125 , Line@mwathailand และ แอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125