ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน.ชวนใช้บริการ MWA e-Bill Service แทนบิลกระดาษ สะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง พร้อมร่วมรักษ์โลก

วันที่ 25 ธ.ค. 2563

กปน. ห่วงใยผู้ใช้น้ำ ชวนใช้บริการ MWA e-Bill Service แทนบิลกระดาษ เริ่ม ม.ค. 64
สะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง พร้อมร่วมรักษ์โลก


          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป กปน. จะให้บริการ MWA e-Bill Service เต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษได้ ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่ ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจ ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
          โดยสามารถสมัครใช้บริการ MWA e-Bill Service ได้ทั้ง 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
          - แอปพลิเคชัน MWA onMobile
          - เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister/
          - สมัครที่สำนักงานประปาสาขา
 
          สำหรับลูกค้าที่เคยสมัครใช้บริการ e-Bill ไว้แล้ว สามารถยืนยันรับเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางอีเมล์ที่เคยลงทะเบียนไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

หมายเหตุ : ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ลูกค้าสามารถตรวจสอบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่ https://www.mwa.co.th/download/other/Collect_type_code_from_eTax.pdf )
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125