ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาบางเขน เดินหน้า 1 สาขา 1 โรงเรียน

วันที่ 15 มี.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมคณะทำงาน โครงการ "1 สาขา 1 โรงเรียน” (OBOS : One Branch One School) สำนักงานประปาสาขาบางเขน  กว่า 20 คน ออกให้ความรู้และรณรงค์ เรื่อง "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” แก่ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ซึ่งทีมงานได้เตรียมข้อมูลพร้อมรางวัล ไปมอบความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานให้กับน้องๆ โดยมุ่งเน้นแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้น้องๆ นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดคิดโครงการรณรงค์ รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมลดการใช้น้ำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ทางสาขาจะจัดการประกวดในเดือนกันยายน 2555 นอกจากนั้น คณะทำงานด้านช่าง ได้เข้าไปตรวจสอบระบบท่อและอุปกรณ์ประปาของโรงเรียน ดังกล่าว และซ่อมแซมเพื่อลดน้ำสูญเสีย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125