ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. คว้ารางวัลชนะเลิศในงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ

วันที่ 21 ธ.ค. 2563

การประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานนวัตกรรมในเวทีอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ International Innovation Awards: IIA2020 สาขานวัตกรรมด้านการบริการและการช่วยแก้ไขปัญหา (Services & Solutions) จากองค์กร Enterprise Asia โดย นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นผู้รับมอบรางวัลแบบ Virtual Event โดยผลงาน ANTI SALINITY TOOL (ANSAT) หรือ ‘รู้สู้เค็ม’ ของ กปน. เป็นเครื่องมือและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ทั้งวางแผนผลักดันน้ำเค็มร่วมกับกรมชลประทาน ปรับอัตราการผลิตน้ำประปาให้เหมาะสมกับอัตราการสูบน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125