ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ 2564 กับกระทรวงมหาดไทย เปิดแคมเปญ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้”

วันที่ 24 ธ.ค. 2563

กปน. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ 2564 กับกระทรวงมหาดไทย เปิดแคมเปญ "ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” ลดรายจ่ายให้ประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

          นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีโครงการส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” กปน. จึงมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาสะอาดปลอดภัย โดย กปน. มอบส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท สำหรับผู้ที่ยื่นขอติดตั้งประปาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ
          สามารถขอติดตั้งประปาใหม่ได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th และที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125