ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขา เดินหน้า โครงการ Best Care Service (BCS)

วันที่ 15 มี.ค. 2555

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เพิ่มน้ำขาย แก้ปัญหาลูกค้า BCS น้ำไม่พอผลิต
          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมผู้บริหารจากสำนักงานประปาสาขาพระโขนง เข้าพบผู้ใช้น้ำโครงการลูกค้าสัมพันธ์มาตรรายใหญ่ Best Care Service (BCS) ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตสินค้าชั้นนำและเป็นที่ต้องการของตลาด จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด และ บริษัท ยัสปาลแอนด์ซันส์ จำกัด ปัจจุบันประสบปัญหาปริมาณน้ำประปาที่ได้รับไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิต นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการเข้าพบลูกค้าในกลุ่มนี้อีกหลายราย เช่น โรงงานผลิตผ้าเย็น โรงงานผลิตน้ำหวาน เป็นต้น
 
BCS สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ความใส่ใจ ที่ไม่เคยหยุด
         ทีมงาน Best Care Service (BCS) ของสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เดินทางเข้าพบผู้ใช้น้ำในโครงการ BCS อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ม.ค. 55 เป็นต้นมา ทั้งในส่วนของโรงเรียน นิติบุคคลอาคารชุด หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 10 ราย อาทิ บริษัทเมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นิติบุคคลอาคารชุดจิวเวลลี่ เทรด เซ็นเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรมการบินพลเรือนฯ เพื่อเข้าสอบถามความคิดเห็น ตลอดจนแนะนำการบริการในรูปแบบต่างๆ ของ กปน. อาทิ การบริการดูแลระบบประปาภายใน (Home Care Center) การจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” การตรวจสอบคุณภาพน้ำฯ ภายหลังการเข้าพบ ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มีความพอใจในคุณภาพน้ำประปาและ การบริการเป็นอย่างมาก และยิ่งรู้สึกประทับใจในความห่วงใย ใส่ใจของ กปน. เมื่อได้รับทราบถึงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลผ่าน SMS เพื่อลดความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุน้ำประปาไม่ไหล
 
BCS สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ห่วงใย ใส่ใจ ลูกค้า หลังอุทกภัย
          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงาน Best Care Service (BCS) ของสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ 3 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากมหาวิกฤต อุทกภัย ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี และโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่ง ทุกหน่วยงานต่างกล่าวขอบคุณในการเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด และยินดีให้ความร่วมมือกับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 
BCS สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ พบหน่วยงานแม่พิมพ์รายใหญ่
          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ทีมงาน BCS ของสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานราชการ 3 แห่ง ได้แก่ ม.ราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ โครงการลูกพระดาบส (การศึกษานอกระบบเชิงเกษตรตามแนวพระราชดำริ) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เพื่อสอบถามปัญหาในการให้บริการ ความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมกับให้คำแนะนำในการใช้น้ำประปา อย่างรู้ค่า โดยแนะนำให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในแยกตามโซนเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้น้ำได้สะดวก หากเกิดการแตกรั่วจะสามารถสำรวจและซ่อมแซมได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากหน่วยงาน ทั้ง 3 แห่ง มีพื้นที่ใช้สอยเป็นบริเวณกว้าง ได้แก่ ม.ราชภัฏธนบุรี มีพื้นที่ 268 ไร่ โครงการ ลูกพระดาบส 467 ไร่ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 20 ไร่ จากการเข้าพบดังกล่าวผู้ใช้น้ำสนใจขอใช้บริการงานธุรกิจเสริมหลังมาตรวัดน้ำ ได้แก่ งานสำรวจหาท่อรั่ว งานซ่อม/วางท่อประปาภายใน การติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน และการล้างถังพักน้ำ รวมทั้งยังสนใจการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยใช้โลโก้ของลูกค้า
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125