ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง วางท่อเพิ่มแรงดัน รับโครงการ “เมกาบางนา” เสร็จ พ.ค.นี้

วันที่ 14 มี.ค. 2555

          นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ขณะนี้ กปน. กำลังเร่งดำเนินการวางท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณถนนบางนา-ตราด ความยาวรวม 111 เมตร ในวงเงินก่อสร้าง 8.07 ล้านบาท เพื่อจ่ายน้ำประปาให้โครงการเมกาบางนา ขนาดพื้นที่ 254 ไร่ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 8,000 – 10,000 ลบ.ม. และรองรับการขยายตัวของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้การก่อสร้างจะแล้วเสร็จต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ส่งผลให้แรงดันน้ำในบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 9 เมตร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความสะดวกสบายในการใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่บริการมากขึ้น นายลือชัย กล่าวอีกว่า กปน. มีนโยบายที่จะปรับเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำต่ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้านการอุปโภคบริโภคน้ำประปาของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2560 ทุกพื้นที่ให้บริการของ กปน. จะต้องมีแรงดันน้ำสูงถึง 10 เมตร อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งมีค่า จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำของชาติและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125