ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาบางเขน ดูแลผู้ใช้น้ำ เดินหน้าปรับปรุงท่อประปาในพื้นที่

วันที่ 14 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 สำนักงานประปาสาขาบางเขน (สสข.) ลงพื้นที่สำรวจท่อประปาบริเวณ ซ.วัดไตรรัตนาราม ถ.รามอินทรา ซึ่งมีการแตกรั่วบ่อยครั้ง โดยจะเร่งดำเนินการวางท่อใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ นอกจากจะบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ใช้น้ำแล้ว ยังสามารถลดปริมาณน้ำสูญเสียได้อีกด้วย
          ภายในวันเดียวกัน ผู้แทน สสข. ได้ร่วมประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2555 ที่สำนักงานเขตสายไหม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ สสข. ได้รายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาที่ขวางท่อระบายน้ำของ กทม. บริเวณต้นซอยสายไหม 23 ซึ่งแนวท่อประปาดังกล่าวได้วางไว้ก่อนที่ กทม. จะปรับปรุงท่อระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้น้ำใช้ประโยชน์สาธารณูปโภคได้เต็มที่ สสข. ได้ย้ายแนวท่อประปาไปอยู่บริเวณทางเท้า คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. นี้
          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา สสข. ได้รับจดหมายชมเชยจาก คุณชูชัย ไกรรักษ์ ผู้ใช้น้ำที่มารับบริการ สร้างความชื่นใจให้กับสาขาเป็นอย่างยิ่ง โดย สสข. จะพยายามพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ โดยมีใความดังนี้ "ทุกครั้งที่มาชำระค่าน้ำประปา หรือมาใช้บริการเกี่ยวกับการประปา รู้สึกประทับใจในบริการที่รวดเร็ว ช่องบริการรับชำระเงินทำงานได้รวดเร็ว อีกทั้งยังมีน้ำเย็นๆ และกาแฟ โอวัลติน ไว้บริการฟรี แก่ผู้มาติดต่อ อยากให้หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทำได้อย่างการประปา นี่คือการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง...เขียนด้วยความประทับใจ”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125