ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ตอบรับ MOU มีน้ำประปาใช้ทั่วถึงทุกพื้นที่

วันที่ 14 มี.ค. 2555

          ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ (สสภ.) ได้แจกน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค ที่ชุมชนซอยเอกชัย 133 เขตบางบอน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการวางท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ ตามโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาเร่งด่วนในกรุงเทพมหานคร (MOU) เพื่อให้ทุกพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ในการนี้ประชาชนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและกล่าวขอบคุณ กปน. ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและใส่ใจดูแลประชาชนด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ สสภ. ยังได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณซอยเพชรเกษม 63 ซึ่งเป็นชุมชนรายได้น้อย เพื่อวางท่อบริการน้ำประปาอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125