ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง เยี่ยมชมสถาบัน R&D ปตท.

วันที่ 14 มี.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ ประกอบด้วย ดร.สุรพล กาญจนจิตรา ศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศตวิริยะ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา คณะทำงานโครงการศึกษาการจัดทำ R&D กปน. และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัย และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับ ปตท. ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร เน้นการทำธุรกิจควบคู่กับ CSR ซึ่ง ดร.ธีระชัย กล่าวว่า การวิจัยและติดตามเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ปตท. เพื่อมุ่งเน้นการเสริมรากฐานเทคโนโลยีงานวิจัยทุกสาขา โดยยกระดับจากหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นเป็นศูนย์เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ สร้างความได้เปรียบและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ดร.ธีระชัย ย้ำว่า งานวิจัยและพัฒนา ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารระดับสูง และจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดของพนักงานทุกคน ว่างาน R&D เป็นสิ่งสำคัญ ให้เชื่อมั่นว่าสิ่งใหญ่ ๆ ที่คิด สามารถทำได้ ให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งงาน R&D ไม่มีวิธีการที่แน่นอน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะธุรกิจ และช่วงเวลา รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแต่ละ ยุคสมัย ซึ่ง ปตท. เองขณะนี้เน้นงานวิจัยเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการหาพลังงานทดแทน หรือ TAGNOC (Technology Advance & Green) แม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณสูงและอาศัยระยะเวลานาน แต่ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ Impact Value เพื่อคืนกำไรต่อสังคม ในโอกาสนี้ ผวก. ได้กล่าวขอบคุณทีมงาน ปตท. ที่ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งถือได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ กปน. ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาของ กปน. ในอนาคต

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125