ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จัดกิจกรรม "รวมใจรักษ์น้ำ" ปีที่ 6

วันที่ 6 มี.ค. 2555

          ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ วัดบัวหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” ปีที่ 6 โดยเชิญชวนนักเรียน ผู้บริหาร และพนักงาน กปน. รวม 500 คน ร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลองสาธารณะ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยปัญหาคุณภาพของแหล่งน้ำ รวมทั้งสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงาน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ำของ กปน. ในจังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบเงินทุนให้ 17 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำทักษะ ความรู้ และแนวคิดที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125