ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จัดกิจกรรม "สอนน้องรักษ์น้ำ” 8 มีนา นี้

วันที่ 6 มี.ค. 2555

          ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "สอนน้องรักษ์น้ำ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการรวมใจรักษ์น้ำ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย กปน. ได้เชิญคณะครูอาจารย์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 โรงเรียน รวม 400 คนได้แก่ โรงเรียนวัดป่างิ้ว โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน โรงเรียนศาลาพัน โรงเรียนวัดบัวหลวง และโรงเรียนวัดถั่วทอง ซึ่งอยู่บริเวณที่ตั้งสถานีสูบน้ำดิบสำแล มาดูงานกรรมวิธีการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2555 เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125