ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18 มกราคม 2564
  ด่วนมาก!ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (สาย 9) บางพื้นที่ วันที่ 13 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 17 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเทพราช-ลาดกระบัง บางพื้นที่ วันที่ 12 มกราคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ถอดบทเรียน ท่อ 1,200 มม. แตกรั่ว แม้มีอุปสรรค แต่ก็เร่งมือจนแล้วเสร็จโดยเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันที่ 27 พ.ย. 2563

          การประปานครหลวง (กปน.) มีพันธกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม/เพียงพอ โดยปัจจุบัน กปน. มีเครือข่ายท่อประปากว่า 35,000 กิโลเมตร ซึ่งมีการบำรุงรักษารวมทั้งวางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิมที่ใกล้ครบอายุใช้งาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง ทว่าบางครั้งก็เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ดินทรุดหรือมีแรงกระแทกจากภายนอก ส่งผลให้ท่อแตกรั่ว จำเป็นต้องซ่อมฉุกเฉิน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถซ่อมได้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่บางงานต้องใช้เวลา เนื่องจากติดอุปสรรคหน้างาน อย่างเหตุท่อแตกรั่วในวันที่ 3 ตุลาคม 2563
 
          เมื่อเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เกิดเหตุท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร แตกรั่ว บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก ด้านใต้ ใกล้หมู่บ้านเดอะแกรนด์ ส่งผลให้น้ำไม่ไหลเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะย่านทุ่งครุและพระสมุทรเจดีย์
 
          หลังพบเหตุ กปน. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนการซ่อมเร่งด่วน โดยพบว่าจุดรั่วอยู่ใกล้กับตอม่อทางด่วนที่ทรุดตัว จึงต้องหารือร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อบูรณาการงานดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ว่า จากลักษณะของการแตกรั่ว ทำให้ไม่สามารถใช้นักประดาน้ำดำลงไปซ่อมจากภายในท่อได้ ต้องเปิดหลุมตัดท่อส่วนที่แตกรั่วออกแล้วเปลี่ยนเป็นท่อใหม่ ซึ่งมีความยาวประมาณ 3 เมตร แต่ทว่าหลุมงานอยู่ใกล้ตอม่อทางด่วนที่ทรุดตัว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจทำให้โครงสร้างทางด่วนเสียหายและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างก่อน
 
          ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำประปาลดลง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน กปน. จึงได้วางแผนวางท่อประปาชั่วคราว (ท่อ HDPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร คร่อมจุดแตกรั่ว เพื่อบายพาสน้ำประปา ระหว่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมความแข็งแรงให้กับตอม่อ
 
          นอกจากนี้ กปน. ยังได้จัดเตรียมรถน้ำบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยระดมรถมาจากทุกสาขา และเปิดจุดรับน้ำให้บริการตามชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่ได้ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพล ร่วมแจกน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกองบัญชาการกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สมุทรปราการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะและทุ่งครุ
 
          และแล้ว กปน. ก็ได้เริ่มงานวางท่อชั่วคราวในคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 หลังจากหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากท่อมีขนาดใหญ่ และอยู่ลึกใต้ผิวดิน รวมทั้งมีขั้นตอนซับซ้อน ตั้งแต่การขุดหลุมเปิดหน้างาน ติดตั้งบ่อพัก (Manhole) เชื่อมอุดท่อประปาเดิมทั้งสองด้านคร่อมจุดรั่วโดยนักประดาน้ำ บรรจบท่อประปาชั่วคราวกับท่อประปาเดิม แล้วล้างท่อฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนตามเกณฑ์แนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) จากนั้นจึงจะเปิดจ่ายน้ำได้
 
          นอกจากนี้ ลักษณะงานยังยากกว่าปกติ ตัวอย่างเช่น งานเชื่อมอุดท่อ 1,200 มิลลิเมตร ต้องใช้เวลาปรับแต่งชิ้นงานแผ่นเหล็กวงกลมให้เข้าสนิทกับท่อ และยังต้องปรับระดับท่อชั่วคราว เพื่อบรรจบกับท่อ 1,200 มิลลิเมตร โดยเพิ่มข้อต่อท่อโดยใช้แผ่นความร้อน ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก อีกทั้งระหว่างดำเนินการยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคที่ทำให้งานหยุดชะงักเป็นระยะ ถึงกระนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็เร่งมือจนสามารถเปิดจ่ายน้ำได้ในช่วงเช้าวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 
          แม้ กปน. จะวางท่อชั่วคราวและสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว แต่ก็ต้องวางแผนเตรียมการซ่อมท่อถาวรต่อไป เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติอีกครั้ง ซึ่งจะดำเนินการหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างทางด่วนแล้วเสร็จ
 
          เหตุการณ์ครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน จึงทำให้พวกเราฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตมาได้ และนับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125