ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ตั้งหน่วยงานใหม่ ‘สถาบันพัฒนาการประปา’

วันที่ 29 ก.พ. 2555

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ปี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)ได้ไปตรวจเยี่ยม "สถาบันพัฒนาการประปา” ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ของ กปน. ในปีนี้ โดยผู้ว่าการได้มอบนโยบายและอธิบายถึงความสำคัญ ความเป็นมาของสถาบันพัฒนาการประปาว่า การตั้งสถาบันฯ จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานมีความคล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือด้านการประปาที่ต้องการจะก้าวไปสู่ความเป็น Best-in-Class ของอาเซียน โดยส่วนของกองวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนั้น จะไม่ใช่แค่การคิดวิจัยสิ่งใหม่ๆอย่างเดียวแต่จะเป็นการขยายผลการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ ส่วนกองวิชาการประปาและวิเทศสัมพันธ์ จะดูแลในเรื่องการจัดอบรม รวมถึงการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ด้านการประปาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจพนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานในจุดนี้ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ แต่ขอให้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งและพัฒนาสถาบันฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125