ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ขอพื้นที่ ทอท. ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำ

วันที่ 29 ก.พ. 2555

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และประธานที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการ นำทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร ผู้อำนวยการกองประปาสุวรรณภูมิ เข้าพบว่าที่ เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้บริการน้ำประปาที่สนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงโครงการประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำประปาผ่านสื่อบิลบอร์ด ที่บริเวณสนามบินฯ ให้ชาวต่างประเทศและชาวไทยที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิได้รับรู้ รวมทั้งการติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะบริการประชาชน และผู้ใช้บริการที่สนามบินฯ ดังกล่าว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125