ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ไม่หยุดเดินหน้า MOU K-Water

วันที่ 29 ก.พ. 2555

         28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ Dr. Park, Woo Ha ผู้แทน K-Water ประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) โครงการความร่วมมือระหว่าง กปน.และ K-Water ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงความช่วยเหลือต่างๆ ด้านการประปา อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง 2 ประเทศ โดยในอนาคตอาจจะมีการกระชับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นผ่านทางการแข่งกีฬา หรือความร่วมมืออื่นๆ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125