ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. เปิดให้เสนอที่ดินติดถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) อีกครั้งเพื่อออกแบบก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ย่านบางมด

วันที่ 7 พ.ย. 2563

          พร้อมทั้งปรับคุณลักษณะใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น เร่งจัดหาที่ดินเพื่อออกแบบและก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด เพิ่มแรงดันน้ำประปาย่านบางขุนเทียน-ทุ่งครุ-พระประแดงให้ทันกำหนดแล้วเสร็จปี 67
          การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ขยายเวลาให้ผู้สนใจเสนอที่ดินบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) ให้ กปน. พิจารณาเพื่อออกแบบและก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมดขนาดความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายน้ำประปาในเขตบริการโซนตะวันตกด้านใต้ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ออกไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แล้วนั้น ปรากฎว่ายังคงไม่มีที่ดินที่มีคุณลักษณะเบื้องต้นครบถ้วนตามที่ กปน. กำหนดไว้ ทั้งนี้ กปน.ได้รับการสอบถามจากผู้สนใจหลายรายถึงคุณลักษณะที่ได้ประชาสัมพันธ์ไป พบว่ายังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน และคลาดเคลื่อนจากเจตนารมณ์ของ กปน. ประกอบกับมีความไม่สอดคล้องกันของคุณลักษณะด้านขนาดของที่ดินที่ กปน.ต้องการ
          ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดหาที่ดินได้ตามแผนงานที่กำหนด กปน. จึงได้ปรับคุณลักษณะที่ดินเบื้องต้นใหม่พร้อมปรับปรุงคำอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ดังนี้ คุณลักษณะที่ดินเบื้องต้น มีขนาดพื้นที่ 25-45 ไร่ อยู่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนด้านใต้) ช่วงระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางมด โดยที่ดินต้องมีส่วนที่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษกไม่น้อยกว่า 50 เมตร และจุดที่ไกลที่สุดของที่ดินมีระยะห่างจากเขตทางไม่เกิน 500 เมตร ที่ดินต้องมีพื้นที่ส่วนที่เป็นผืนเดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร (25 ไร่) ซึ่งพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันนี้จะประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่จะใช้สำหรับก่อสร้างอาคารสถานีสูบจ่ายน้ำพร้อมถังเก็บน้ำใส และส่วนที่เป็นพื้นที่โดยรอบอาคารฯ ซึ่งจะใช้ก่อสร้างถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตรโดยรอบ พร้อมสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทั้งนี้ อาคารสถานีสูบจ่ายน้ำพร้อมถังเก็บน้ำใสที่จะก่อสร้างดังกล่าวจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านแคบไม่น้อยกว่า 125 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร
          ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งรายละเอียดที่ดินได้ที่ กองกลาง ฝ่ายบริการกลาง การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโครงการสถานีสูบจ่ายน้ำ ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก กปน. สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2831 ในวันและเวลาราชการ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125