ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. รื้อย้ายและวางท่อประปาทดแทน ร่วมกับงานก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ของสำนักการโยธา กทม. จำเป็นต้องเปลี่ยนช่องทางจราจร เพื่อการก่อสร้าง บริเวณ The Mall ท่าพระ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วอนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่

วันที่ 6 พ.ย. 2563

         การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จะดำเนินการก่อสร้างรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร บริเวณทางแยก รัชดา-ราชพฤกษ์ (ตั้งแต่ รัชดาท่าพระคอนโดมิเนียม ถึง ซอยรัชดาภิเษก 5) ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ความยาวท่อประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งในระหว่างดำเนินการ มีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจร แต่ทั้งนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนยังสามารถสัญจรได้ตามเดิม

          การประปานครหลวง ขอเรียนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว พร้อมกันนี้ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวก หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125